Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Przedszkole nr 14

97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Leona Witolda May’a 6/8
______________________________________

                                      tel./fax    44 723-99-81
                                      e-mail: p14tomaszow@wikom.pl
______________________________________

www.p14tomaszow.wikom.pl

odpowiada: Katarzyna Ogórek      data: 02-12-2010

wytworzył: Katarzyna Ogórek       data: 02-12-2010

wprowadził: administrator            data: 05-12-2010Rejestr zmian strony